Rodinné domy

vila v Litvínovicích


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
zázemí rodinné farmy Nedabyle


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
rodinný dům v Mladém u Českých Budějovic


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie nástavby rodinného domu - návrh
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
rodinný dům Lipno n.Vlt.


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- autorský dozor
studie rodinného domu v Českém Vrbném


- architektonická studie rodinného domu - návrh
rodinný dům ve Vrábče u Českých Budějovic


zpracování kompletní projektové přípravy stavby:
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- stavební a autorský dozor
vila v Psárech u Prahy


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rodinného domu
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozor
rodinný dům v Brlohu u Českých Budějovic


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- stavební a autorský dozor
rodinný dům u Salzburgu


spolupráce na všech stupních projektové přípravy stavby
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- architektonický dozor
rodinný dům u Českých Budějovic


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- stavební a autorský dozor
vila ve Vídni


spolupráce na všech stupních projektové přípravy stavby
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- architektonický dozor