Rekonstrukce

rekonstrukce rekreačního objektu v Lipně n./Vlt.


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rekonstrukce - návrh
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- autorský dozorrodinný dům v Brlohu u Českých Budějovic


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rodinného domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- stavební a autorský dozor
usedlost v Jánském údolí u Českých Budějovic


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie rekonstrukce - návrh
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- autorský dozorhala odborného výcviku Nerudova České Budějovice


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie – návrh přestavby
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozorvila v Maršově u Jablonce n. N.


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie – návrh přestavby a fasád
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- autorský dozor