Stavby pro průmysl, výrobu a obchod

výrobní areál firmy SAK s.r.o. – Vimperk


výrobní areál strojní výroby

zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie výrobního areálu
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozor
obchodní zóna „Kondik“ – České Budějovice

zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozor
technologický park a inkubátor Vyrtych - Březno

zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- jednostupňový projekt - dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
síť obchodů Jones

Architekt DI Thomas Gruber – Salzburg

spolupráce na projektové přípravě a realizaci staveb
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- stavební a architektonický dozor