Bytové domy

bytový dům „Eurydika - Vivus Aréna“ - Praha Vysočany


- 10 nadzemních a 3 podzemní patra
- 152 bytových jednotek a 750 m2 komerčních prostor
- rozpočtové náklady 374 mil. Kč

zpracování všech stupňů projektové přípravy stavby
- architektonická studie bytového domu
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro výběr zhotovitele TND - tendrovací dokumentace
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- architektonický dozor

bytový dům na ulici Plzeňská v Praze Košířích


- 7 nadzemních a 3 podzemní patra
- 36 bytových a nebyt. jednotek, komerční prostory
- rozpočtové náklady 78 mil. Kč

zpracování všech stupňů projektové přípravy stavby
- architektonická studie bytového domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro výběr zhotovitele TND - tendrovací dokumentace
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozor

obytný komplex Saalachstrasse - Salzburg


- Architekt DI Ursula Spannberger a Architekt DI Thomas Gruber - Salzburg
- komplex 6 byt. domů s podz. garážemi a zázemím
- 52 bytových jednotek

spolupráce na stupních projektové přípravy stavby
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt

bytové domy Gentzgasse 1 a 2 – Wien


- Architekt DI Eduard Widmann – Salzburg – Wien
- 4 terasové byt. domy v centru Vídně o 7 NP a 2 PP
- 59 a 43 byt. jednotek, přízemí komerční prostory

spolupráce na všech stupních projektové přípravy stavby
- architektonická studie bytového domu - návrh
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro výběr zhotovitele TND - tendrovací dokumentace
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský a architektonický dozor