Administrativní objekty

bussines centrum Klamovka


architektonická studie administrativní budovy propojené s bytovým domem - návrh
sídlo firmy Casta a.s. – Písek


zpracování projektové přípravy stavby v rozsahu:
- architektonická studie – návrh nástavby
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský dozor
administrativní centrála Porsche Austria - Salzburg a autosalon Porsche, VW, Audi, Seat a Škoda

Architekt DI Eduard Widmann – Salzburg – Wien

spolupráce na všech stupních projektové přípravy stavby
- dokumentace pro územní rozhodnutí DUR - projekt pro územní rozhodnutí
- dokumentace ke stavebnímu povolení DSP - projekt pro stavební povolení
- dokumentace pro výběr zhotovitele TND - tendrovací dokumentace
- dokumentace pro provedení stavby DPS - prováděcí - realizační projekt
- autorský a architektonický dozor